SIA HeinorS no 21.03.2018. ir sācis organizēt piena un gaļas jaunlopu/ liellopu Izsoles. 


Izsoles nosacījumi: 

Liellopi tiek izsolīti ņemot vērā dzīvsvaru un barojumu, dzimumu un svaru. 
Izsoles notiek trešdienās, datumi tiek precizēti mājas lapā

Izmaksas: 

Transportēšanas izmaksas (iekļauj reģistrāciju un lopa uzturēšanu) 55 EUR/galva (+PVN). 

Piesakot transportēšanai vairākus lopus cena par transportu tiek aprēķināta atkarībā no lopu daudzuma.

Vedot pašiem jārēķinās ar reģistrācijas un uzturēšanas maksu: 10 EUR/galva (+PVN), kā arī jāpiesakās ne vēlāk, kā 3 darba dienas pirms Izsoles! 

Pieņemšana SIA HeinorS tiek slēgta otrdienā (dienā pirms Izsoles) pulkst. 15:00 (klienti, kuri nav laicīgi reģistrējušies netiek pieņemti)*Komisijas maksa 2,5 % (+PVN) apmērā no nosolītās cenas abos gadījumos


Darba laiks: 

Pirmdiena- piektdiena 08:00-17:00 

 .